Đã chọn


Thuộc tính


Thể loại


Trạng thái


Nội dung 18+


Số lượng chương

Quỷ Xá

ngôn tình bối cảnh Trung kinh dị - linh dị hiện đại đô thị - dị giới - seikai truyện nam

QỦY XÁ 诡舍 Văn án: Một chiếc xe buýt không có tài xế, chở một đám…

9 206

Vấn Tội Trường An

cổ đại ngôn tình truyện nữ bối cảnh Trung xuyên Không kinh dị - linh dị trinh thám

VẤN TỘI TRƯỜNG AN 问罪长安 Văn án: Các ngươi nhìn thấy, là sắc màu rực rỡ,…

7 54

Thiếu Niên Du Ký

hiện đại trinh thám

Khi những khát vọng tuổi trẻ đang sục sôi, những con người nhỏ bé muốn khám…

14 578

Tư Liệu Viết Truyện Trung

tư liệu viết truyện

TƯ LIỆU VIẾT TRUYỆN TRUNG Đôi lời của người sưu tập Luna Wong: Đây là tư…

14 380