đam mỹ

 • Ta Có Một Tòa Đạo Quan

  Ta Có Một Tòa Đạo Quan

  1 Star (11 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUAN 我有一座道观 Văn án: Thanh Tùng quan hoang phế mấy chục năm, một ngày nào đó có vị quan chủ đến.…
 • Đại Tụng Sư

  Đại Tụng Sư

  1 Star (36 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:ĐẠI TỤNG SƯ 大讼师 Văn án: Đỗ Cửu Ngôn xuyên qua chiếm đại tiện nghi, không chỉ không không có được nhi tử, còn thêm một…
 • Si Tâm Bất Hối

  Si Tâm Bất Hối

  1 Star (9 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:"Bơi vì người một thoáng ôn nhu, đổi lấy ta vạn kiếp si tình." P/s: Truyện cũ nên có nhiều chỗ chưa hay và lậm QT,…
 • Ngươi Có Thấy Ái Nhân Của Ta Không?

  Ngươi Có Thấy Ái Nhân Của Ta Không?

  1 Star (9 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:"Ngươi có thấy ái nhân của ta không? Ta lạc mất hắn rồi, tìm rất lâu, cũng không tìm được." Truyện rất cũ nên còn chỗ…
 • Lời Tự Bạch Của Cây

  Lời Tự Bạch Của Cây

  1 Star (9 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:Một truyện ngắn đồng nhân đam mỹ của bộ "Đại Đường Đệ Nhất Hoàng Thượng". P/s: Truyện cũ nên có nhiều chỗ chưa tốt và lậm…