trọng sinh

 • Cha Hôm Nay Ngươi Đã Đọc Sách Chưa

  Cha Hôm Nay Ngươi Đã Đọc Sách Chưa

  1 Star (18 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:CHA HÔM NAY NGƯƠI ĐÃ ĐỌC SÁCH CHƯA 爹你今天读书了吗 Văn án: Người khác xuyên qua: Xuyên kịch bản đoàn sủng điềm sủng, y thuật võ công…
 • Ta Có Một Tòa Đạo Quan

  Ta Có Một Tòa Đạo Quan

  1 Star (13 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:TA CÓ MỘT TÒA ĐẠO QUAN 我有一座道观 Văn án: Thanh Tùng quan hoang phế mấy chục năm, một ngày nào đó có vị quan chủ đến.…
 • Quốc Sắc Kiều Phi

  Quốc Sắc Kiều Phi

  1 Star (40 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:Quốc Sắc Kiều Phi 国色娇妃 Văn án: Quý nữ kinh đô: "Hứa Vân Noãn chính là một tên trồng trọt thô bỉ không kiến thức ở…
 • Mai Trung Tuyết

  Mai Trung Tuyết

  1 Star (14 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:MAI TRUNG TUYẾT Văn án: Trong một đêm không trăng không sao an tĩnh như thường, nhưng lại xảy ra chuyện lớn lưu lại ký ức…
 • Công Chúa Hòa Thân

  Công Chúa Hòa Thân

  1 Star (40 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:CÔNG CHÚA HÒA THÂN Tác giả  : Luna Huang Văn án:    Nhạc Xích Vũ vốn là một công chúa hưởng thiên vạn sủng ái, chỉ…
 • Trọng Sinh Tầm An

  Trọng Sinh Tầm An

  1 Star (48 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:TRỌNG SINH TẦM AN Văn án    Diệp Cẩn Huyên thứ nữ dòng thứ của Diệp gia từ khi sinh ra đã ở trên am ni…
 • Tam Thế Duyên

  Tam Thế Duyên

  1 Star (47 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:TAM THẾ DUYÊN Văn Án: Đích ngũ tiểu thư Nhữ gia Nhữ Hinh, phụ thân là thừa tướng đương triều, quyền cao chức trọng, người người…
 • Trọng Sinh Chi Phúc

  Trọng Sinh Chi Phúc

  1 Star (76 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:TRỌNG SINH CHI PHÚC Văn án: Niên Khai Điềm, một cái tên khiến người nghe nghĩ rằng nữ nhân sở hữu cái tên này nhất định…
 • Khí Nữ Mãn Thích

  Khí Nữ Mãn Thích

  1 Star (60 Tim)
  Loading...
  • Mô tả:KHÍ NỮ MÃN THÍCH Văn án: Si tình không phải là không tốt, thế nhưng si tình đặt nhầm chỗ lại còn dùng người khác để…