Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die

NÓN DÂU – NÓN TAI MÈO

– – 0 – –

Raw: Gấm Vóc Hồn Việt

Trên sách ghi là ‘hôn lạp’ ý chỉ nón dùng trong hôn lễ.