Trên đời này có những chuyện cứ xảy ra trước mắt làm chúng ta phải động lòng trước tình cảnh thế thái của nhân gian. Nhưng mọi việc trong đời đều có những lỗ hỏng tạo nên những “cửa hậu” cho góc khuất mà chúng ta không ngờ tới được.
Tuy không đánh đồng tất cả nhưng để tôi nói rằng mọi hoàn cảnh đều cần phải mang những tâm thế chuẩn mực với đạo làm người không nên mắc sai lầm. Tuy có thể sẽ tồn tại trong ánh mắt và suy nghĩ những điều càng đáng trân trọng nhưng cuối cùng cái cần đọng lại là nhân tâm lại khuyết đi như bị cắn xé dữ dội.

loading

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.