LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

了凡四訓

Ấn Quang đại Sư

LỜI MỞ ĐẦU
Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT: Quyển Liễu Phàm Tứ Huấn là sách khuyến dạy tu thiện, giúp xây dựng lại và củng cố nền tảng căn bản làm người: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí ,Tín. Khổng giáo nhắm đến xây dựng con người quân tử lương thiện, xã hội đại đồng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau không vị kỷ. Khoa cử, công danh nhằm tuyển chọn hiền tài, nhưng qua thời gian các tư tường nguyên thủy của Khổng Tử bị biến chất, lạm dụng, diễn dịch sai lạc; người đời dùng khoa cử, công danh như là phương cách tiến thân tìm hưởng thụ cho bản thân, trái hẳn tinh thần Đại Đồng nguyên thủy của Khổng Tử . Qua quyển Liễu Phàm Tứ Huấn chúng ta có thể thấy được con người không bị trói buộc bởi vận mạng, và có thể sửa đổi vận mạng tốt đẹp hơn bằng cách làm thiện, tu đức khiêm nhường, gây tạo âm đức …. Hy vọng người đọc dùng tinh thần giải thoát vô ngã của Phật giáo để hành thiện, giúp mình và người cùng tu phước huệ, vựợt qua vận mạng, đồng lên bờ giải thoát.

(wikipedia)

Về tác giả Viên Liễu Phàm, sống trong thời nhà Minh, quê ở Gia Thiện, thuộc Chiết Giang, Trung Quốc vào khoảng năm 1550. Ông viết tác phẩm này nhằm giáo dục người con trai, Viên Thiên Khải. Nội dung chính là khẳng định con người chưa đạt đến mức vô niệm, bị âm dương khí số trói buộc, do đó phụ thuộc theo số mệnh, nhưng số mệnh hoàn toàn có thể thay đổi được dựa vào hành vi của con người. Người làm nhiều điều thiện thì số mệnh sẽ đổi tốt lên, ngược lại nếu làm điều gian ác thì số mệnh sẽ đi xuống.

Ban đầu, Viên Liễu Phàm được một tiên sinh họ Khổng đoán số mệnh, nói rằng ông chỉ sống đến năm 53 tuổi, sẽ không có con trai và cả những việc khác nữa. Dần dần, ông thấy các sự việc xảy ra hoàn toàn ứng nghiệm và chính xác tuyệt đối. Sau khi gặp thiền sư Vân Cốc, ông được nghe giảng giải về các cách thay đổi số phận như tích đức, làm thiện và sửa đổi các lỗi lầm. Từ đó, dần dần vận số của ông trở nên tốt hơn, bắt đầu sai khác với các lời tiên đoán trước kia. Khi ông 69 tuổi, ông đã viết tác phẩm này kể lại toàn bộ những điều đó, trong đó có 4 điều khuyên dạy mà ông để lại cho con trai.

Luna có lời muốn nói:

Tôi được nghe nhiều người giới thiệu cuốn này rồi mà vì sắp dọn kho nên không mua thêm được. Nhưng tới ngày hôm nay xem được clip của tiến sĩ Thái Lễ Húc mới biết, cuốn sách này không có bản quyền. Pháp sư Tịnh Không cũng có nói, sách do cổ nhân viết không hề có bản quyền, còn ghi câu ‘hoan nghênh in ấn, công đức vô lượng’ (bằng chứng link phía dưới) do đó tôi đăng lên đây cho bạn nào muốn xem mà chưa đủ điều kiện mua hoặc nhà không chỗ để.

Tiến sĩ Thái Lễ Húc

Pháp sư Tịnh Không

loading

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.