Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁCH GỌI BA MẸ

– – 0 – –

Raw: 高途云老师讲文史

Có bạn hỏi tôi, nói chữ cha爹 nương娘 với ba爸 mẹ妈 có cái gì khác nhau.

Nào, hôm nay sẽ nói với mọi người.

Hồi trước chúng ta nói chữ nương này, nó vốn dùng để chỉ thiếu nữ, chỉ mấy cô gái nhỏ. VD như hiện nay chúng ta gọi là tân nương, bồi nương(phụ dâu), hỷ nương, thực ra vẫn còn giữ lại cái hàm nghĩa này.

Vậy ở cổ đại người ta gọi mẹ thế nào?

Thực ra dùng một chữ nương孃, đây cũng đọc là nương. Ở trong chữ Hán hiện đại của chúng ta rất ít dùng, nhưng trong phương ngữ vẫn còn đó. Cái chữ đó, hồi trước có hàm nghĩa là mẹ.

Tới thời nhà Đường, chữ mẹ này có hàm nghĩa là mẹ. Nhưng mà chữ mẹ này lại có địa vị thấp hơn chữ mẹ trong mẫu thân. Vd như Trương ma(ma), nãi ma(bà vú). Có một số người không khách khí trực tiếp gọi là lão ma tử(mẹ già, bà già).

Còn có chế độ hôn nhân của cổ đại, chế độ một vợ một chồng nhiều thiếp. Bình thường, bà cả/chính thất/đại phòng sẽ được gọi là nương, nhị phòng là di/dì, những phòng thiếp thất khác gọi là mẹ/ma/mụ. Địa vị của những chữ đó cũng không cao bằng nương.

Nhưng mà theo xã hội từ từ tiến bộ, hiện tại chúng ta thống nhất gọi mẫu thân là mẹ/ma. Gọi là nương ngược lại có chút quê mùa.

Mà cái chữ nương孃 này, hiện tại vẫn còn, ở trong một số phương ngữ của phía Nam, vẫn còn gọi là nương nương 孃孃. 

有同学问我, 说这个爹娘和爸妈有什么差别.

来,今天跟大家讲一讲.

以前咱们说这个娘, 它的本意只是少女, 指的是小姑娘. 比如咱们现在说的新娘, 伴娘, 喜娘 , 其实很保留了这样一个含义.

那古人叫妈妈叫什麽呢?

其实用了这个孃字, 这个也叫niáng. 在咱们现代汉语当中很少用, 方言当中还保留. 那这个字呢, 以前是妈妈的含义.

那到了唐朝的时候, 妈这个字,它就有了母亲的含义. 但是这个母亲要比这个娘的这个母亲, 地位要低. 比如什么张妈, 奶妈. 或者不客气一点, 说成老妈子, 都是有的.

还有在古代的这个婚姻制度, 咱们都知道, 一夫一妻多妾制. 一般呢, 会以大房/正室的娘子称为是娘, 二房称为姨. 其他房式的妾室称为吗. 它的地位也没有娘高

但是随着社会的进步, 我们现在已经统称母亲为妈妈, 反而称娘会显得有一点点土.

那这个孃字呢, 现在也保留, 在南方的一些方言当中, 还会把它叫做孃孃

– – 0 – –

Luna: Còn chữ ba, cha không thấy bạn chủ clip nhắc tới nữa. Nhưng mà trước đó tôi từng đề cập một chữ cũng dùng để gọi ba trong chương này nè. Đó là cách gọi của người Quảng Đông nói chung, HongKong nói riêng. Mọi người click link là xem được hen.