TƯ LIỆU VIẾT TRUYỆN VIỆT

Đôi lời của người sưu tập Luna Wong:

  • Đây là tư liệu tôi sưu tập từ nhiều nguồn, trong mỗi chương tôi sẽ để lại raw. Tôi không cố ý tìm kiếm để đăng lên, khi nào thấy thì sẽ đăng, bởi vậy cái này không bao giờ full cùng chẳng có thời gian up cố định đâu hen.
  • Mục đích lập ra [Tư Liệu Viết Truyện Việt] là vì muốn để cho mọi người có thêm tư liệu về văn hóa, tập tục…về bối cảnh mà các bạn muốn hướng đến. Bạn nào không theo nghề viết lách, sáng tác cũng có thể đọc chơi giải trí và nạp thêm kiến thức.
  • Ngoài ra mọi người còn có thể theo dõi [Các Loại Việt Phục], [Nhật Ký Của Luna Wong], trong này lâu lâu tôi sẽ trích dẫn một số thứ tâm đắc và cách nghĩ của bản thân, biết đâu sẽ giúp các bạn có thêm tư liệu viết truyện.

Hy vọng Tư [Liệu Viết Truyện Việt] có thể giúp được các bạn phần nào trong việc hoàn thiện những tác phẩm của bản thân.

loading

Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.