Vui lòng đổi server nếu không load được ảnh - Hoặc báo lỗi cho Admin nếu ảnh truyện bị die

CÁC LOẠI BÀI CỦA VIỆT NAM

– – 0 – –

Luna: Sẽ bổ sung thêm nếu có.

1. Bài Tứ Sắc

2. Bài Tam Cúc

3. Bài Tổ Tôm

Làm trai biết đánh tổ tôm
Uống chè mạn hảo xem nôm Thủy Kiều

Bộ bài gồm 20 lá, có 30 hình vẽ chia đều mỗi hình vẽ 4 lá. Đặc biệt có 7 hình vẽ có thêm dấu đỏ.

Trong số đó có 18 hình nam, 4 hình nữ, 4 trẻ con. Ngoài ra thì có vài quân vẽ những vật khác, nhưng đều là hình thông dụng trong ngành hội họa Nhật Bản.

Chữ trên bài là chữ tượng hình như chẳng phải chữ Hán cũng chẳng phải chữ Nôm. Các hình vẽ bên trên đều là hình vẽ người Nhật, tất cả các nhân vật đều mặc kimono.

4….comming soon